Operationele oefening

Onze ervaring leert dat werkelijkheid en planning vaak ver uit elkaar liggen. Daarom zijn regelmatige operationele oefeningen onontbeerlijk. Wij ondersteunen u bij de planning, uitvoering en analyse van uw operationele oefening. Dit kan gebeuren in samenwerking met de eigen en/of de plaatselijke brandweer. De doelstellingen van de operationele oefening zijn als volgt:

  • De samenwerking tussen u en de brandweer wordt versterkt
  • Uw interne processen worden geconsolideerd
  • Uw noodconcept wordt herzien en de nodige lessen worden geleerd
  • Uw personeel krijgt zekerheid in geval van nood

De uitvoering van de operationele oefening kan in drie fasen worden verdeeld:

  1. Ongeveer zes maanden voor de eigenlijke oefening vindt een eerste bijeenkomst plaats om de plaatselijke omstandigheden te bekijken. Bovendien worden uw behoeften en wensen vastgelegd. Daarna begint de gezamenlijke voorbereiding en planning van de operationele oefening.
  2. Op de dag van de oefening bereiden we alles voor en leiden we de oefening. Onmiddellijk na de oefening geven wij al een eerste analyse en informeren wij de betrokkenen.
  3. In de nasleep van de oefening evalueren wij deze in detail. Wij presenteren u onze bevindingen ter plaatse en doen u suggesties voor verbetering.
De operationele oefening is bedoeld voor BHV`ers / preventiedienstmedewerkers in ziekenhuizen, klinieken en kinderdagverblijven. Tot de doelgroep behoren ook brandweerkorpsen en bedrijfsbrandweer.
Indien wij reeds een risicoanalyse op uw bedrijf hebben uitgevoerd, zullen wij de resultaten van deze analyse gebruiken als basis voor de operationele oefening. Stuur ons anders vooraf alle relevante documenten voor de planning van de oefening. Het plannen van een live operationele oefening vereist een gedetailleerde voorbereiding en begint ongeveer zes maanden voor de eigenlijke oefening.
Het is ideaal als een of twee afdelingen van uw ziekenhuis of kliniek, alsmede een plaatselijke brandweer en/of uw bedrijfsbrandweer aan de operationele oefening kunnen deelnemen. Bij een noodoefening in een kinderdagverblijf is het ideaal als het hele kinderdagverblijf er samen met de plaatselijke brandweer bij betrokken is.

De oefening duurt ongeveer twee tot drie uur. Als de voorbereiding, de opbouw en de debriefing worden meegerekend, duurt de oefening in totaal ongeveer drie dagen.

De operationele oefening vindt direct bij u plaats.

Het evacuatieadvies wordt geleid door ETN Medical mogelijk samen met NeoRescue GmbH Leer ons team kennen.

Aangezien de kosten voor de inzet variëren afhankelijk van de omvang van uw instelling en de deelnemende afdelingen, stellen wij graag een individuele offerte voor u op. Neem hiervoor rechtstreeks contact met ons op.

Deze service wordt uitsluitend aangeboden in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk.

Ook interessant voor u

Input-event

Tijdens ons input event geven wij u waardevolle informatie en tips voor de praktische uitvoering op het gebied van veiligheid, brandbeveiliging en ontruiming.

Evacuatie advies

Wij ondersteunen ziekenhuizen, klinieken en kinderdagverblijven bij de evacuatieplanning en bij het beheer van de hele gebeurtenis, van de alarmering tot de hervatting van de dagelijkse activiteiten.

Lifebox®

Eenvoudig, snel en veilig. Vertrouw op onze reddingsdozen als het gaat om het redden van baby’s in noodsituaties.

Producttraining

Om ervoor te zorgen dat de Lifeboxen in geval van nood correct worden gebruikt, bieden wij trainingen aan voor brandweerlieden en zorgverleners.